contacto

FUNDACIÓN RUTA XACOBEA DO MAR DE AROUSA E ULLA

Apdo. de Correos 1222
15706 – Santiago de Compostela
fundarousaulla@gmail.com
T. 696803807

Domicilio Social: Campo do Souto s/n
15900 – Padrón
T. 981810451